Нашето училиште ги изврши сите потребни подготовки за започнување на новата учебна година. Учениците од прво, второ и трето одделение ќе следат настава со физичко присуство, а останатите преку настава од далечинско учење. Сите заедно ви посакуваме успешна учебна година.