15Ное/19

Проект за меѓуетничка интеграција

еа засадени садници со цел развивање и подигање на еколошката свест кај учениците, меѓусебно запознавање меѓу учениците, јакнење на свеста за важноста и значењето на хортикултурното уредување, професионална соработка меѓу наставниците, воспоставувањеRead More...