SH.F.K ,,26 Korriku” në bashkëpunim me BZhA. Organizoi Ditën e hapur për arsim qytetar me Temën: ,, Stop Diskriminimit” Ora është e organizuar me mësim në Gjuhën shqipe dhe Gjuhë maqedone në kuadër të programit për nxënësit e klasësës së IX . Nxënësit prezantuan Nocionin se qfar është Diskriminimi? Llojet e diskriminimit dhe si të njihemi me diskriminimin. Megjithatè nxënësit kanë përgaditur Hulumtim për diskriminimin.