Mësimi fillon në ora 11.00

– Ora mësimore zgjat 15 minuta (koha e ndarë për cdo orë është 30 minuta-që nënkupton kohën që do të merr pushimi,hyrje -dalje,kalimet nga ora mësimore në orën tjetër)…

– Orari mësimor do të jetë orari aktual i shkollës (pa orën e kujdestarisë). Rrespektivisht, në ditët e dhënat të javës nxënësi do të ndjekë po atë orë mësimore që ka ndjekur rregullisht në shkollë atë ditë pune

Orari kohor i cili do të postohet nga lëndët është si vijon

  • Ora 1. 11.00-11.30
  • Ora 2. 11.30-12.00
  • Ora 3. 12.00-12.30
  • Ora 4. 12.30-13..00
  • Ora 5. 13.00-13.30
  • Ora 6. 13.30-14.00
  • Ora 7. 14.00-14.30