Име и презиме одд бр.на уче
1
2
3
4
5
6
7
8
Дрита Чиче
Букурије Азири
Даут Идризи
Себахате Адемовиќ
Нимет Бектеши
Блерта Даци
Даниела Куч
Златко Крстевски
VI-1
VI-2
VI-3
VI-4
VI-5
VI-6
VI-7
VI-8
2726
29
24
26
29
24
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Гокмен Вели
Џејљан Реџепи
Канарина Чилку
Шкљзен Ибрахими
Исмаил Исмаили
Факете Реџепи
Паулина Јамакова
Таска Велковска
Снежана Матевска
VII-1
VII-2
VII-3
VII-4
VII-5
VII-6
VII-7
VII-8
VII-9
30
28
30
32
31
24
26
21
19
1
2
3
4
5
6
7
8
Бесаре Сејди
Неџарије Балај
Бујамин Реџепи
Авни Дураку
Гзим Зимери
Џемиле Јусуфи
Владимир Чулев
Софче Глическа
VIII-1
VIII-2
VIII-3
VIII-4
VIII-5
VIII-6
VIII-7
VIII-8
24
24
27
24
25
24
21
25
1
2
3
4
5
6
7
8
Гзиме Гоца
Садри Арифи
Агим  Исмаили
Елиф Азири
Саније Рака
Атмије Шаќири
Марина Поповска
Соња Алексиоска
IX-1
IX-2
IX-3
IX-4
IX-5
IX-6
IX-7
IX-8
28
27
27
26
24
27
19
19