СООПШТЕНИЕ

Почитувани родители, драги наши ученици,

ООУ 26 Јули –Шуто Оризари Ве известува дека оваа година уписот на првачињата за учебната 2020/2021г ќе се реализира во согласност со новонастанатата состојба, поради светската пандемија од вирусотCOVID -19.

Од овие причини уписот на првачињата ќе започне од 01.06.2020 до 30.06.2020г  на следниот начин:

Сите документи ќе можете да ги доставите во педагошко-психолошката служба.

Треба да бидеме силни и самодисциплинирани, да направиме социјална дистанца, се со цел да го заштитиме сопственото, но и здравјето на другите луѓе.

Потребни документи за упис

  1. извод од матична книга на родени деца од01.01.2014г до31.01.2015г
  2. потврда за примени вакцини
  3. потврда за офталмолошки преглед

4. потврда од матичен стоматолог              Ви благодариме за соработката