Со големо задоволство ве известуваме дека нашето училиште го реализира снабдувањето со нови компјутери за наставници. Овие компјутери имаат моќни перформанси што го олеснуваат непречено водење на учење на далечина без никакви пречки. Ние сме целосно фокусирани на целосно функционирање во ова време на пандемија.