Tema:”Punimi i shportave për mbeturina prej shisheve të plastikës dhe kartonit”
Në takim morën pjesë nxënesit,prindërit dhe arsimtarët e të dy shkollavve në komunën “Shuto Orizare” të cilët punuan në menyrë të integruar,të balancuar dhe me të njejtin qëllim-një të ardhme të përbashkët,në një atmosferë të këndshme dhe bashkëpunim mes dy shkollave të komunës sonë Sh.F.K.”26 Korriku” dhe Sh.F.K.” Vëllezërit Ramiz-Hamid” .
Ky takim u organizua dhe u mbështet nga pergjegjësja e arsimit të komunës sonë,këshilltarja Ramiza Sakip për të filluar procesin e zhvillimit,integrimit ndëretnik të nxënesve dhe të rinjëve në përgjithësi në nivel lokal.
Prandaj,shprehim një falënderim të madh për të gjithë nxënesësit,prindërit dhe arsimtarët për pjesëmarrjen dhe realizimin e suksesshëm të këtij aktiviteti.