15Ное/19

Проект за меѓуетничка интеграција

еа засадени садници со цел развивање и подигање на еколошката свест кај учениците, меѓусебно запознавање меѓу учениците, јакнење на свеста за важноста и значењето на хортикултурното уредување, професионална соработка меѓу наставниците, воспоставувањеRead More...
15Ное/19

Учениците од шестите одделенија од ОУ„26 Јули“ и ОУ„Браќа Рамиз-Хамид

-Учениците развиваат вештини за комуникација и соработка што се потребни за интеракција со ученици од други култури; -Учениците градат вредности за меѓуетничка интегрираност во мултикултурно општество. Родителите се вклучени во текот наRead More...