03Апр/20

План за работа на ООУ26Јули во вонредни услови

Основното училиште 26 Јули планира неделен оперативен план со клучните активности по предмети за остварување на воспитно-образовниот процес.Остварувањето на воспитно-образовниот процес е предвидено низ разни начини и пристапи се со цел непреченаRead More…

02Апр/20

Соопштение Е-Настава

Почитувани,   Општинското Основно Училиште 26 Јули  – Скопје, се придржува кон насоките кои што ги наложува министерството за образование за одржување на часовите преку интернет односно – онлајн часови. Нашето училиштеRead More…